Genie Clean ABGenie Clean AB
Maila till oss
022322622
08:00-18:00
Fagersta

Friskrivning

ROT och RUT innebär att företag som du anlitar kan dra av 30 respektive 50 procent på priset för arbete med renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostaden (ROT) respektive rengöring, underhåll och tvätt i hushållet (RUT). Du betalar helt enkelt 30 respektive 50 procent mindre för arbetet. Företaget får istället betalt av Skattemyndigheten. På detta sätt kan ett hushåll med två ägare av bostaden spara upp till 150 000 kronor per år. Inte illa!

Men det finns naturligtvis en massa saker att ha koll på, för Skatteverket delar inte ut pengar till hur som helst . I denna artikel får  du lära dig mer om ROT och RUT.

Vad är ROT och RUT – egentligen?

ROT och RUT är egentligen två skatteavdrag som kallas rotavdrag respektive rutavdrag. Dessa avdrag på skatten skiljer sig från hur skatteavdrag normalt fungerar. Du behöver inte vänta till nästa år och skattedeklarationen med att göra avdragen, och du behöver inte vänta till skatteåterbäring för att få dem. Istället får du dem direkt, i form av lägre pris på fakturan från företag som du anlitar.

Det fungerar så här:

 1. Du anlitar ett företag att utföra ett arbete som är kvalificerat för rotavdrag eller rutavdrag.
 2. Efter utfört arbete skickar de en faktura på vilken de har dragit av ett belopp som motsvarar det rot- eller rutavdrag du är berättigad till.
 3. Företaget sköter sen allt pappersarbete med Skatteverket, som betalar ut skatteåterbäringen till dem.

Du får alltså återbäringen i form av ett lägre pris från företaget, som i sin tur får återbäringen från Skatteverket.

Vad räknas som rotarbete?

Du kan få 30 procent avdrag på priset för vissa tjänster som rör renovering, ombyggnad och tillbyggnad av din bostad. Tjänster som ger rätt till avdraget kallas rotarbete. Vad som är rotarbete varierar beroende på hur du bor.

I ett småhus kan du få rotavdrag för följande arbete:

 

Reparera och underhålla

Bygga om och bygga till

El

Glas och plåt

Gräv- och markarbete

Murning och sotning

Målning och tapetsering

Rengöring

VVS

 

I en bostadsrätt kan du få rotavdrag för följande arbete:

 

Reparera och underhålla

Bygga om och bygga till

El

Glas och plåt

Gräv- och markarbete

Murning och sotning

Målning och tapetsering

Rengöring

VVS

 

Skatteverket listar arbeten som är godkända och inte godkända för rotavdrag. Där anges också särskilda villkor som måste uppfyllas utöver de allmänna villkoren för rotavdrag.

Vad räknas som rutarbete?

Du kan få 50 procent avdrag på priset för vissa tjänster som rör rengöring, underhåll och tvätt i den bostad som du bor i (eller som dina föräldrar bor i). Tjänster som ger rätt till avdraget kallas rutarbete. Vad som är rutarbete kan variera beroende på hur du bor. Du kan få rutavdrag för följande arbeten:

 

Barn

It-tjänster

Flytta och packa

Transport till försäljning för återanvändning

Möblering

Ta hand om en person och ge omsorg

Reparera vitvaror

Skotta snö

Städa

Tvätta, laga och sy

Tvätt vid tvättinrättning

Trädgårdsarbete – fälla och beskär träd

Trädgårdsarbete – underhålla, klippa och gräva

Tillsyn

 

Skatteverket listar arbeten som är godkända och inte godkända för rutavdrag. Där anges också vilka särskilda villkor som måste uppfyllas utöver de allmänna villkoren för rutavdrag.

Så mycket får du i rotavdrag

Hur mycket du får i rotavdrag bestäms av tre regler:

 • Rotavdaget är 30 procent  av arbetskostnaden. Med arbetskostnad menas kostnaden för den eller de personer som utför rotarbetet. Du får alltså inte rotavdrag för material, frakt eller resekostnad. Du får inte heller rotavdrag för annat arbete än rotarbete.
 • Summan av dina rotavdrag får inte överstiga 50 000 kronor under kalenderåret.
 • Summan av både dina rotavdrag och dina rutavdrag får inte överstiga 75 000 kronor under kalenderåret.

Så mycket får du i rutavdrag

Hur mycket du får i rutavdrag bestäms av liknande två regler:

 • Rutavdaget är 50 procent  av arbetskostnaden. Med arbetskostnad menas kostnaden för den eller de personer som utför rutarbetet. Du får alltså inte rutavdrag för material, frakt eller resekostnad. Du får inte heller rutavdrag för annat arbete än rutarbete.
 • Summan av både dina rotavdrag och dina rutavdrag får inte överstiga 75 000 kronor under kalenderåret.

Räkneexempel på rotavdrag

Låt oss säga att du har anlitat Veteranpoolen för att bygga en altan till din villa. (Bra val!) Den totala kostnaden uppgår till 69 000 kronor, varav 50 000 kronor är arbetskostnad och 19 000 kronor är materialkostnad.

Du har rätt att dra av för 30 procent  av arbetskostnaden, eftersom det är ett ROT-arbete. Men du kan inte dra av för materialkostnaden. Så du gör en beräkning:

50 000 kronor (arbetskostnad) × 30 procent (ROT-avdrag) = 15 000 kronor

Detta innebär att du kommer att betala 15 000 kronor mindre för arbetet tack vare ROT-avdraget. Så det totala beloppet du betalar till Veteranpoolen blir:

69 000 kronor (total kostnad) – 15 000 kronor (ROT-avdrag) = 54 000 kronor

Räkneexempel på RUT-avdrag

Med den nya altanen på plats vill du njuta av den istället för att göra massa trädgårdsarbete. Du anlitar därför Veteranpoolen för att klippa din gräsmatta under sommaren. Den totala kostnaden för denna tjänst uppgår till 10 000 kronor.

Eftersom gräsklippning räknas som en hushållsnära tjänst, kan du dra av 50 procent av kostnaden genom RUT-avdraget. Så du gör en beräkning:

10 000 kronor (total kostnad) × 50 procent (RUT-avdrag) = 5 000 kronor

Detta innebär att du kommer att betala 5 000 kronor mindre för tjänsten tack vare RUT-avdraget. Så, det totala beloppet du betalar till Veteranpoolen blir:

10 000 kronor (total kostnad) – 5 000 kronor (RUT-avdrag) = 5 000 kronor.

Dubbla rot- och rutavdrag

Varje ägare av en bostad kan göra rot- och rutavdrag. Det innebär att om ni är två ägare av bostaden, kan båda två göra rot- och rutavdrag upp till maxbeloppen.

Tänk dig att du och din make/maka/sambo har anlitat Veteranpoolen för en rejäl om- och tillbyggnad av er bostad. Arbetskostnaden är 330 000 kronor. Då ber ni oss att splitta fakturan på er två: Ni får varsin faktura på 165 000 kronor. Båda kan nu göra rotavdrag med 30 procent:

165 000 kronor (arbetskostnad) × 30 procent (ROT-avdrag) = 49 500 kronor

Det innebär att var och en av er kommer att betala 49 500 kronor mindre för arbetet tack vare ROT-avdraget. Så, det totala beloppet var och en av er betalar till Veteranpoolen blir:

165 000 kronor (total kostnad) – 49 500 kronor (ROT-avdrag) = 115 500 kronor

Tillsammans har ni fått avdrag med 99 000 kronor. Inte illa!

Samma sak gäller om syskon eller kusiner äger en fastighet som har gått i arv. Då kan alla göra rotavdrag för arbete som man är med och betalar. Är man sju delägare kan man på det sättet sjudubbla avdraget.

Inget extra rutavdrag för dig som fyllt 65 år

Fram till 2019 hade pensionärer ett förhöjt rutavdrag. Tanken var att underlätta för pensionärer att bo kvar hemma trots försämrad rörlighet och sjukdomar.

Detta togs bort 2019 i samband med att rutavdraget fördubblades. Idag har alla rätt till samma rutavdrag oavsett ålder. (Källa: Riksdagen.)

Vi nämner detta eftersom det på webben finns många felaktiga påståenden om motsatsen. Det beror främst på webbsidor som inte har uppdaterats med de nya reglerna.

Grönt ROT-avdrag

Utöver rot- och rutavdrag finns grönt rotavdrag. Det heter egentligen skattereduktion för grön teknik och är fristående från ROT och RUT. Men det fungerar på samma sätt: Du får avdrag redan på fakturan.

Du får skattereduktion på kostnaden för att installera

 • nätanslutet solcellssystem – 20 procent
 • system för lagring av egenproducerad elenergi – 50 procent
 • laddningspunkt till elfordon – 50 procent

En viktig skillnad mot rut- och rotavdragen är att du får avdrag även för materialkostnaded. Du får alltså avdrag för både för arbete och material.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner förut kunde söka i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Villkor för rot- och rutavdrag

För att företaget du anlitar ska kunna göra rot- eller rutavdrag måste ett antal saker vara uppfyllda:

 1. Arbetet ska vara godkänt för rot- eller rutavdrag.
 2. Din bostad måste vara godkänd för rotavdrag
 3. Rutarbete ska utföras i din eller dina föräldrars bostad
 4. Du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag.
 5. Du ska ha utrymme kvar för att göra rot- eller rutavdrag.

Vi ska titta lite närmare på vad dessa villkor innebär. De exakta detaljerna om rotavdrag och rutavdrag hittar du på Skatteverkets webbplats.

Är arbetet godkänt för rot- eller rutavdrag?

Om du har läst så här långt vet du vad som gäller: Du får rotavdrag endast för rotarbete och rutavdrag endast för rutarbete, och du får endast dra av arbetskostnaden, inte materialkostnaden.

Är bostaden godkänd för rotavdrag? Utförs rutarbetet i ditt hem?

För att få rot- eller rutavdrag måste du äga bostaden där arbetet utförs.

Som bostad räknas villa, kedjehus, radhus, parhus och andra småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet. Självklart ska bostaden vara inredd och utrustad för boende.

För småhus räknas också garage, förråd och liknande till bostaden och även tillhörande trädgård.

För bostadsrätter och ägarlägenheter räknas gemensamma ytor inte till bostaden.

Du behöver också bo i bostaden. Men det räcker med att du bor där ibland. Du kan alltså få rotavdrag för ditt fritidshus.

Naturligtvis får du bo ihop med din make/maka/sambo och hemmavarande barn. Dina föräldrar får också bo i bostaden. Men om någon annan bor i bostaden får du inte rotavdrag för den del av bostaden som den personen nyttjar.

Bostaden behöver inte finnas i Sverige. Det räcker med att den finns inom EU eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

För småhus gäller femårsregeln: Du får inte rotavdrag för ombyggnad eller tillbyggnad under småhusets nybyggnadsåret och de fem första åren därefter. Det gäller även andra byggnader på samma tomt.

Har du rätt till rot- eller rutavdrag?

För att få rot- eller rutavdrag måste du vara minst 18 år vid årets slut.

Du måste också ha minst 90 procent av din förvärvsinkomsterna från Sverige och betala skatt i Sverige.

Och naturligtvis: Det är du som betalar för arbetet..

Har du utrymme kvar för rot- eller rutavdrag?

Om du redan gjort rotavdrag eller rutavdrag i år och vill göra fler avdrag måste du förstås kolla att du inte redan fått ut maxbeloppet. Det kan du tar reda på med skatteverkets e-tjänst: Mina skattereduktioner för rot, rut och grön teknik.

Tänk på att om ni är flera som äger bostaden kan ni göra varsitt avdrag.

Rot- och rutavdrag för jobb i föräldrars bostad

Som vi såg ovan måste du bo i bostaden som du vill göra avdrag för. Men det finns ett undantag. Du kan få rot- och rutavdrag för arbete för bostaden som dina föräldrar bor i. De behöver inte bo där permanent. Det räcker med att de bor där ibland, till exempel en sommarstuga.

Ett krav för att få rot- eller rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad är att du betalar för arbetet. Dessutom ska du vara delägare i bostaden.

Historien bakom ROT och RUT

Bästa sättet att avrunda snacket om ROT och RUT är väl att berätta lite om dess historia.

Idén till rot- och rutavdraget kom från politiker som ville skapa fler jobb, motverka svartarbete och främja jämställdheten. Tanken bakom rot- och rutavdraget är att göra det enklare och mer ekonomiskt attraktivt för hushåll att anlita legitima företag, istället för att betala svart.

Det var alliansregeringen som införde ROT- och RUT-avdraget 2008, som ett sätt att stimulera byggbranschen och skapa jobb. RUT-avdraget följde snart efter, för att avlasta dubbelarbetande kvinnor och skapa jobb inom tjänstesektorn, speciellt för lågutbildade kvinnor.

Införandet av dessa avdrag skedde inte utan debatt, och det fanns olika åsikter om fördelarna och nackdelarna. Trots en inledande osäkerhet och motstånd från vissa håll, har avdragen visat sig vara populära bland allmänheten och de har förblivit en del av den svenska skattelagstiftningen sedan dess.

Shopping Cart (0 items)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.

Close Popup
X